uśmiech marzeń implanty

Aparat stały

Etapy leczenia ortodontycznego:

– wizyta konsultacyjna,

– ustalenie i zaplanowanie leczenia,

– leczenie aktywne,

– retencja.

  1. W trakcie pierwszej wizyty analizowana jest wada zgryzu i poznawane są oczekiwania pacjenta.

Pobierane są wyciski, na podstawie których wykonane zostaną modele diagnostyczne.

Po analizie zdjęć radiologicznych (cefalometryczne i pantomograficzne) i modeli diagnostycznych opracowany zostaje plan leczenia.

  1. Na drugiej wizycie zostaje pacjentowi przedstawiony plan leczenia.
  2. Trzecia wizyta to założenie aparatu stałego.

Zęby są oczyszczane, a następnie zostają naklejane na nie zamki.

Rodzaje zamków:

– zamki metalowe,

– zamki estetyczne (kryształowe-szafirowe),

– zamki samoligaturujące.

Założone zostają łuki oraz ligatury (w wybranym przez pacjenta kolorze – w przypadku zamków metalowych).

  1. Po założeniu aparatu konieczne są regularne wizyty kontrolne, podczas których kontrolowany jest przebieg leczenia, zmieniane są łuki i ligatury.
  2. Po osiągnięciu pożądanego efektu leczenia – aparat jest demontowany, a zęby oczyszczane są z kleju.
  3. Po leczeniu aktywnym przechodzimy do fazy retencyjnej, która ma na celu stabilizację wyników leczenia.