uśmiech marzeń implanty

Nasze Prace – Protetyka | Implantologia

Korony ceramiczne na podbudowie CrCo

Pani Grażyna poprosiła o wykonanie estetycznej pracy protetycznej tak, aby poprawić wygląd własnych zębów i mostów protetycznych. Przeprowadzono kompleksowe leczenie stomatologiczne. W miejsce brakujących zębów wszczepiono 3 implanty, na których wykonano most porcelanowy. Na wszystkich własnych zębach wykonano korony ceramiczne na podbudowie CrCo. Ostateczny efekt przedstawiamy na zdjęciu.

4


 

3 korony ceramiczne na podbudowie bezmetalowej

Pani Monika trafiła do naszego gabinetu niezadowolona z wyglądu swoich przednich zębów w szczęce. Zaproponowano leczenie protetyczne i wykonanie trzech koron ceramicznych na podbudowie cerkonowej (bezmetalowej). Efekt końcowy leczenia przedstawiamy na zdjęciu.

2


 

Mosty porcelanowe na podbudowie CrCo

Pani Kazimiera przyszła do naszego gabinetu z prośbą o wykonanie prac protetycznych, które znacząco poprawią wygląd jej zębów tak, aby znowu mogła się uśmiechać. Po analizie i badaniach zaproponowano kompleksowe leczenie stomatologicznego, którego uwieńczeniem będą mosty porcelanowe na podbudowie CrCo. Efekty leczenia przedstawiamy na zdjęciu.

3


 

2 niezależne mosty porcelanowe z zasuwami

Wykonana praca protetyczna to połączenie w odcinku przednim dwóch niezależnych mostów porcelanowych z zasuwami. Na zasuwy jest zakładana ruchoma proteza szkieletowa uzupełniająca braki skrzydłowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma widocznych metalowych retencyjnych elementów w ustach.

001 szkielet na zasuwach


 

2 niezależne mosty porcelanowe z podwójnymi zasuwami

Wykonana praca protetyczna to połączenie w odcinku bocznym dwóch niezależnych mostów porcelanowych z zasuwami podwójnymi. Na zasuwy jest zakładana ruchoma proteza szkieletowa uzupełniająca braki zębów w odcinku przednim i tylnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma widocznych metalowych retencyjnych elementów w ustach.

66


 

Odbudowa zębów koronami porcelanowymi na podbudowie CrCo

Pacjent poprosił o poprawę wyglądu zębów  martwych, przebarwionych w szczęce. Wykonano leczenie endodontyczne i odbudowę trzech zębów koronami porcelanowymi na podbudowie CrCo. Efekt leczenia widoczny na zdjęciu.

PRZYPADEK-1


 

2 mosty ceramiczne na podbudowie CrCo z zasuwami w odcinku bocznym i protezą szkieletową zdejmowaną

Pacjenta zgłosiła się do gabinetu celem korekty wyglądu zębów odbudowanych materiałem kompozytowym w odcinku przednim  i uzupełnienia braków między-zębowych. Wykonano kompleksowe leczenie stomatologiczne endodontyczne i  przedprotetyczne. Praca protetyczna widoczna na zdjęciu po leczeniu to dwa mosty ceramiczne na podbudowie CrCo z zasuwami w odcinku bocznym i protezą szkieletową zdejmowaną bez widocznych elementów metalowych retencyjnych. Efekt leczenia widoczny na zdjęciu.

PRZYPADEK-2


 

Wymiana nieestetycznych wypełnień

Pacjentka poprosiła o wymianę nieestetycznych wypełnień zębów 45, 47 i wykonanie korony na zębie 46. Życzeniem pacjentki było, aby odbudowa została w całości wykonana przez Laboratorium Protetyczne i wklejone w ubytki.
Na zębie 45 wykonano ONLAY
Na zębie 46 wkład ze złota i koronę porcelanową na podbudowie ze złota.
Na zębie 47 wykonano INLAY

PRZYPADEK-4


 

Korona na zębach bez podbudowy metalowej

Pacjenta była bardzo niezadowolona z kształtu swoich przednich zębów i licznych wypełnień. Poprosiła o wykonanie koron na zęby bez podbudowy metalowej. Wykonano na zęby sieczne po akceptacji kształtu i koloru cztery korony ceramiczne na podbudowie z tlenku cerkonu. Efekt leczenia widoczny na zdjęciu.

PRZYPADEK-5


 

3 cało-ceramiczne korony

Pacjent z trzema martwymi zębami w odcinku przednim poprosił o wykonanie koron protetycznych tak, aby nie odróżniały się kolorem od własnych zębów. Przeprowadzone leczenie to trzy cało-ceramiczne korony. Efekt leczenia widoczny na zdjęciu.

PRZYPADEK-6


 

Wszczepienie 4 implantów i wykonania trzypunktowego mostu ceramicznego

Pacjentka z brakiem od zęba 11 do 16. Po analizie tomograficznej zaproponowano leczenie polegające na wszczepieniu 4 implantów i wykonania trzypunktowego mostu ceramicznego w odcinku przednim i dwóch niezależnych koron porcelanowych na implantach w odcinku bocznym. Efekt leczenia widoczny na zdjęciu.

PRZYPADEK-7