uśmiech marzeń implanty

Protetyka

2W Eurodent każdy pacjent jest traktowany indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych przypadków. Każda z leczonych osób ma inne oczekiwania, dlatego SŁUCHAMY co ma do powiedzenia pacjent i jakich rezultatów wymaga. Następnie w zespole naszych specjalistów ustalamy plan leczenia i przedstawiamy najlepsze rozwiązanie. Uzupełnienia protetyczne dzieli się w zależności na ich mocowanie na:

Stałe uzupełnienia protetyczne, do których zalicza się korony, most, czy wkłady indywidualne koronowo-korzeniowe. Są one cementowane na stałe w ustach pacjenta. Korony protetyczne mogą być osadzone na własnych zębach żywych, martwych lub na implantach.

Ruchome uzupełnienia protetyczne, zalicza się do nich protezy szkieletowe, acetalowe, akrylowe, nylonowe. Są to uzupełnienia protetyczne wprowadzane do jamy ustnej z możliwością ich wyjęcia.

Ruchome uzupełnienia protetyczne kombinowane, to protezy ruchome estetyczne mocowane za pomocą zatrzasków, zasuw czy koron teleskopowych, pozbawione widocznych elementów metalowych retencyjnych.

Prace protetyczne wykonywane w Eurodent Stomatologia:

  • Korony i mosty na implantach
  • Korony i mosty pełnoceramiczne
  • Korony i mosty na podbudowie bezmetalowej, metalowej lub na złocie
  • Indywidualne wkład koronowo-korzeniowe
  • Inlay/Onlay ceramiczne i kompozytowe
  • Protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach
  • Protezy na koronach teleskopowych
  • Protezy akrylowe, acetalowe, nylonowe, kombinowane

Poniżej prezentujemy efekty naszej pracy