uśmiech marzeń implanty

Sprzęt / Bezpieczeństwo

Szczegółowa specyfikacja sprzętu

00 Unit

Unit Stomatologiczny.

01 Domina Plus B

Autoklaw.

02 Aparat RTG

Aparat RTG.

03 Czujnik RVG

Radiowizjografia.

04 Endometr

Endometr.

05 Mikrosilnik

Mikrosilnik endodontyczny VDW Gold.

06 B & L System

B & L System do termicznego wypełniania kanałów ciekłą gutaperką.

07 Lampa polimeryzacyjna

Lampa polimeryzacyjna.

08 Kaseta Implantologiczna

Kaseta implantologiczna.

09 W&H Implantmed

W & H Fizjodyspenser implantologiczny.

10 Benex Extractor

Benex Professional. System do bezkleszczowego usuwania zębów.

11 Piaskarka

Piaskarka stomatologiczna.

12 Kamera

Kamera wewnątrzustna.