fbpx

Endodoncja

 

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest konieczne, gdy dochodzi do nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba. Nieleczona infekcja zęba może prowadzić do bolesnych powikłań lub utraty zęba, a leczenie kanałowe jest często jedynym sposobem na jego uratowanie.

W Eurodent Stomatologia przed każdym zabiegiem z zakresu leczenia endodontycznego oraz po jego zakończeniu, wykonuje się zdjęcie RVG w celu dokładniejszej analizy i diagnostyki. W bardziej skomplikowanych przypadkach konieczne jest wykonanie badania tomografii komputerowej (CBCT). Każde leczenie endodontyczne wykonujemy przy użyciu koferdamu, który tworzy barierę miedzy leczonym zębem, a pozostałą częścią jamy ustnej. Do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych stosujemy mikrosilniki endodontyczne VDW Reciproc Gold ze zintegrowanymi endometrami. Następnie kanały wypełnia się termiczną gutaperką z uszczelniaczem. Leczenie kanałowe przeprowadzone w ten sposób zapobiega rozwojowi bakterii.

Wysoko wykwalifikowany zespół naszych stomatologów wykonuje leczenie endodontyczne w znieczuleniu miejscowym przy pomocy jednych z najnowocześniejszych mikroskopów zabiegowych dostępnych na rynku, które gwarantują wielokrotne powiększenie.

 

Najczęściej zadawane pytania

Decyzja o usunięciu zęba powinna być zawsze ostatecznością. Podjęcie leczenia endodontycznego (kanałowego) budzi często obawy u Pacjentów. Pozornie usunięcie zęba może wydawać się, szybsze i tańsze jednakże jest to tylko chwilowe rozwiązanie problemu. Ekstrakcja pociąga za sobą konieczność późniejszej odbudowy zęba, zatem jego usunięcie okazuje się dużo droższe, niż leczenie kanałowe.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych aparatów RTG w połączeniu z radiowizjografią cyfrową jesteśmy w stanie obniżyć dawkę promieniowania jonizującego kilkukrotnie w stosunku do zwykłego zdjęcia na kliszy RTG. Stosujemy również tomograf firmy Vatech, który daje możliwość obrazowania panoramicznego i tomografii 3D. Obrazowanie 3D wykorzystujemy także przy zabiegach endodontycznych. Urządzenie daje nam możliwość precyzyjnej diagnozy.

Leczenie endodontyczne – dlaczego warto?

  • Brak konieczności usunięcia zęba.

  • Ochrona zęba przed zanikiem kości.

  • Krótki czas leczenia i małe ryzyko powikłań.

  • Długotrwałe rozwiązanie z możliwością założenia korony protetycznej.

  • Precyzja i bezpieczeństwo związane z mikroskopowym leczeniem w koferdamie.

  • Komfort pacenta związany z brakiem bólu i szybką rekonwalescencją.