fbpx

Endodoncja

 

Endodoncja czyli leczenie kanałowe zębów jest to dziedzina stomatologii zajmująca się chorobami miazgi zębów oraz powikłań z nimi związanych. Leczenie endodontyczne polega na usunięciu wewnętrznej zainfekowanej tkanki zęba, oczyszczeniu systemu kanałów, ich dezynfekcji i wypełnieniu termiczną gutaperką. Właściwe wypełnienie kanałów kontrolujemy za pomocą zdjęć RVG (Radiowizjografii cyfrowej). W naszej praktyce do leczenia endododntycznego wykorzytujemy mikroskop stomatologiczny, dzięki czemu leczenie jest jeszcze bardziej precyzyjne.

 

Najczęściej zadawane pytania

Leczenie to jest zdecydowanie tańsze i mniej inwazyjne niż usunięcie uszkodzonego zęba i zastąpienie go mostem protetycznym lub implantem. Dlatego w obliczu dylematu – usunąć ząb, czy lepiej wyleczyć go kanałowo, warto podjąć wyzwanie i skorzystać z ostatniej i często jedynej szansy na uratowanie zęba.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych aparatów RTG w połączeniu z radiowizjografią jesteśmy w stanie obniżyć dawkę promieniowania jonizującego kilkukrotnie w stosunku do zwykłego zdjęcia na kliszy RTG.

Leczenie endodontyczne – dlaczego warto?

  • Brak konieczności usuwania zęba.

  • Brak nawet jednego zęba jest poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

  • Krótki czas leczenia.

  • Prwaidłowo wyleczony endodontycznie ząb może posłużyć jako filar pod koronę protetyczną.

  • Dobrze wyleczony ząb może jeszcze służyć lata.

  • Bezbolesne leczenie, dzięki zastosowaniu znieczulenia - {permalink id=5902 text=(The Wand)}