Klauzula informacyjna

EURODENT STOMATOLOGIA RZESZÓW SP. Z O.O.
z siedzibą przy ul. Leskiej 4, 35-505 Rzeszów,
informuje, iż:

W związku z wejściem w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwany również RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EURODENT STOMATOLOGIA RZESZÓW SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Leskiej 4, 35-505 Rzeszów, nr tel. +48 17 881 15 44, adres email: eurodent@eurodent.net.pl
  2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: +48 17 881 15 44, adres email: eurodent@eurodent.net.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Eurodent Stomatologia Rzeszów swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy.

  1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe.
  4. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu*).

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.